• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Båvenöarna

Vägbeskrivning

Båvenöarna är ett naturreservat som ligger mitt i sjön Båven. Reservatet sträcker sig över 414 hektar och består av 15 öar och skär. Området förvaltas av Länsstyrelsen i Södermanlands län och skapades den 24 november 1989.

Reservatet är känt för sitt rika fågelliv och är ett populärt utflyktsmål för både bad- och naturintresserade. Här finns möjlighet att titta på fåglar, bada, paddla och vandra. Vintertid kan Båven ha väldigt fin skridskois. Sjön är en typisk sprickdalssjö med branta bergiga öar och ett största vattendjup på 48 meter. De fiskrika och ostörda vattnen lockar till sig många fåglar som kommer hit under våren för att föda upp sina ungar.

Båvenöarna består av 78 hektar landyta, 336 hektar vatten och 67 hektar skog. Syftet med naturreservatet är att bevara skogen och den övriga vegetationen på öarna för fri utveckling så att åldriga skogsbestånd kan bibehållas. Naturreservatet skall även vara studieobjekt för enskilda besökare, skolor och vetenskapliga institutioner.

För att underlätta för besökare finns information om reservatet tillgängligt på plats. Reservatet är en viktig plats för många fågelarter, bland annat fiskgjuse, havsörn, storlom och flera hackspettsarter. Det är viktigt att ta hänsyn till fåglarna och deras häckningsperioder under besöket på Båvenöarna.

Information