• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Beddinge strandhed

Vägbeskrivning

Beddinge strandhed är ett naturreservat beläget i kommunen Trelleborg i Skåne län. Naturreservatet förvaltas av Trelleborgs kommun och skapades den 1 februari 1997. Reservatet sträcker sig över en yta på 21 hektar, varav 8 hektar utgör landyta, 12 hektar vatten och 1 hektar skog.

Området som idag utgör Beddinge strandhed var tidigare en del av en golfbana. Men sedan 1990-talet har det omvandlats till ett skyddat område för fridlysta blommor, ovanliga fjärilsarter och fåglar. Det är också en populär badplats för besökare.

I naturreservatet finns det två anordningar - en badplats och en informationsplats. Beddinge strandhed är en viktig del av Skånes rika biologiska mångfald och en viktig plats för miljövård.