• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Benestads backar

Vägbeskrivning

Benestads backar är ett naturreservat som ligger i Skåne län, närmare bestämt i kommunen Tomelilla. Naturreservatet sträcker sig över en yta om 9 hektar och förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län. Det inrättades den 25 juni 1961 och består till största delen av öppen betesmark med en del träd och buskar.

Det som gör Benestads backar unikt är dess ovanligt rika kalkhaltiga mark. Detta har gjort att det finns två vegetationsområden som annars är mycket ovanliga i Sverige: ”extremrikkärr” och ”stäppartad torräng”.

För att skydda områdets flora och fauna gäller beträdnadsförbud i stora delar av naturreservatet mellan 1 februari och 15 augusti. Men det finns också anordningar för besökare, som en informationstavla, parkering och rastplats.

Benestads backar är en plats som är väl värd att besöka för den som vill uppleva en unik natur och få en inblick i Sveriges biologiska mångfald.