• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bengtarkilen

Vägbeskrivning

Bengtarkilen är ett vackert naturreservat beläget i Orsa kommun, Dalarnas län. Naturreservatet är förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och skapades den 17 juni 2005. Det täcker en storlek av 165 hektar, varav 158 hektar är landyta och 7 hektar är vatten. Inom området finns en 123 hektar stor skog som utgör en viktig del av Bengtarkilens naturvärden.

Bengtarkilens huvudsakliga värden ligger i dess gamla skog, men området är också ett populärt utflyktsmål och strövområde. Besökare kan ta del av information som finns på plats för att lära sig mer om reservatet och dess flora och fauna.

Naturreservatet är beläget runt 300 metersnivån i den nordöstra delen av Orsa kommun och omges av en sjörik och flack omgivning mellan Ore älv och Orsas höjdlägen. Bengtarkilen bjuder på en unik upplevelse av naturen och dess värden.

Information