• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bengtsviken

Vägbeskrivning

Naturreservatet är beläget på östra sidan av Stora Le, cirka 14 kilometer norr om centralorten Ed. Det består av ett brandfält som uppstod efter en skogsbrand i juli 2005. Skogsbränder med en sådan intensitet och omfattning är sällsynta i södra Sverige. Därför är skogsbränder viktiga för skogens naturliga dynamik och för en mängd olika, ofta ovanliga, arter som är beroende av dem. Flera brandgynnade skalbaggsarter har påträffats i området, och tretåig hackspett födosöker även på brandfältet.

Bengtsviken är ett viktigt naturreservat som visar på vikten av att bevara skogsmiljöer som utsatts för skogsbränder. Det ger möjlighet för sällsynta och unika arter att frodas och bidrar till en större biologisk mångfald i området.