• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Berga äng

Vägbeskrivning

Berga äng är ett naturreservat beläget i Örebro kommun i Örebro län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län och skapades den 26 maj 1997. Naturreservatet har en storlek på 3 hektar och består av både landyta och skog.

Tidigare var Berga äng en slåtteräng med lövträd och skyddades redan 1942 som domänreservat. Men när ängen inte längre användes för slåtter eller bete, växte den gradvis igen till en tät lövskog där ek är den dominerande trädslagen.

I naturreservatet finns det anordningar såsom information till besökare. Här kan man njuta av en promenad i naturen och uppleva den vackra skogen som har fått ta plats där en gång en slåtteräng låg. Berga äng är ett fint exempel på hur naturen förändras över tid och hur vi kan skydda och bevara den för framtida generationer att uppleva och njuta av.

Information