• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bergöfjärden

Vägbeskrivning

Bergöfjärden är ett naturreservat beläget i Luleå kommun i Norrbottens län. Det är ett område på 751 hektar som förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län sedan dess skapades den 31 oktober 1997.

Reservatet består av sex mindre öar i Bergöfjärdens yttre del, där marken och jordarterna formas av väder och vind i landhöjningsområden. Brändavagrundet är ett område med fornlämningar av äldre tiders fiskelägen i form av bland annat husgrunder och gistgårdsrösen. Bergöfjärden har också gott om blockig mark och hällar där gräs och låga ris växer och glesa skogsområden på de större öarna.

Yttre Fjärdsgrundet är den enda delen av reservatet där det finns bebyggelse i form av ett par stugor med tillhörande hamn och stenpir. På Dalripor har det påträffats häckande fågelarter som grågås och hackspettar. Flera av öarna har också ett rikt fågelliv, inklusive fisk- och skrattmås.

Gradvis mänsklig påverkan i området är låg, och öarna utgör värdefulla fristäder för skärgårdens växt- och djurliv. Naturreservatet Bergöfjärden är ett fantastiskt område för naturentusiaster att besöka och uppleva.