• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bestorp

Vägbeskrivning

Bestorp – ett naturreservat i Falköping

Bestorp är ett naturreservat beläget i Falköping kommun, Västra Götalands Län. Reservatet förvaltas av Falköpings kommun och skapades den 16 november 1971. Bestorp sträcker sig över en yta av 88 hektar och består till största delen av skogsmark.

I Bestorp kan man se resultatet av inlandsisens krafter för 10 000 år sedan. Här finns ett system av åsar av sten och block som inlandsisen dragit med sig från Kinnekulles högsta topp. På åsarna växer gammal högstammig barrskog, medan dalsänkorna mellan åsarna rinner bäckar där lummig lövskog vuxit upp. Skogarna i Bestorp får sköta sig själva och åldras på naturens villkor.

Reservatet har också stora betesmarker där betesdjuren skapar livsrum för ett artrikt växt- och fågelliv. Här trivs bland annat grusviva, orkidén Sankt Pers nycklar och törnskata. Dessutom bidrar många blommande träd som oxlar, körsbär och äppelträd till försommarens blomsterprakt och ett rikt insektsliv.

För besökare finns det anordningar som information, parkering och vindskydd. Genom Bestorp kan man vandra och uppleva naturen på nära håll. Här finns också möjlighet att se och uppleva hur inlandsisen format landskapet och hur betesmarkerna påverkar växt- och djurlivet.

Information
Parkering
Vindskydd