• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bjärreds Saltsjöbad

Vägbeskrivning

Bjärreds Saltsjöbad är ett naturskönt område beläget i Lomma kommun i Skåne län. Detta naturreservat förvaltas av Lomma kommun och skapades den 18:e januari 2019. Det är en relativt liten reservat, med en yta på endast fyra hektar, som består av både landyta och skog.

Det som gör Bjärreds Saltsjöbad så speciellt är dess över hundra år gamla bokskog. Denna skog har utvecklats från parkträden runt den gamla badanläggningen Saltsjöbaden som fanns här under första halvan av 1900-talet. Det finns stigar som tar dig runt i skogen och tar dig på en promenad genom den lummiga oasen.

I de vidkroniga gamla bokarna trivs den lilla fladdermusen trollpipistrell. Detta gör Bjärreds Saltsjöbad till en särskilt viktig plats för bevarande av denna art. Naturens skönhet och mångfald lockar även andra djurarter och fågelarter.

Bjärreds Saltsjöbad är en populär badplats som lockar besökare från när och fjärran. Men det är något så ovanligt som ett skogsområde i Lomma kommun. Det kommunala naturreservatet utgör en viktig del av områdets biologiska mångfald och är ett viktigt bevarandeområde för de unika trädarterna och djurlivet som finns i området.