• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bjersjöholms ädellövskog

Vägbeskrivning

Bjersjöholms ädellövskog är ett 119 hektar stort naturreservat beläget i Ystad kommun i Skåne län. Området består av 117 hektar landyta och en hektar vatten. Av landytan är 58 hektar skog.

Det som gör Bjersjöholms ädellövskog så speciellt är dess grönskande omgivning och dess gamla träd som har växt under lång tid. Detta har gjort att området räknas till de tio mest värdefulla skogsområdena i Skåne när det kommer till insektsfauna.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades den 28 maj 2022. Det är en plats som lockar både naturälskare och forskare som vill studera dess unika flora och fauna. Fågelskådning är också populärt i området där man kan få se arter som storspov, trana och kornsparv.

Bjersjöholms ädellövskog är ett viktigt område att bevara för framtiden då det är en del av den biologiska mångfalden i Skåne län.