• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Björknäs domänreservat

Vägbeskrivning

Björknäs domänreservat är ett 56 hektar stort naturreservat beläget i Arjeplog kommun i Norrbottens län. Naturreservatet skapades den 31 januari 1997 och förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Skogen i reservatet består av allt från unga granar till mycket gamla träd och nedfallna trädlågor som fått ligga kvar och bli bostad åt olika lavar och vedsvampar. En del björkar och gamla tallar finns också i området. Den döda vedens trädslag, storlek och grad av nedbrytning påverkar vilka arter som trivs på trädlågorna. I Björknäs finns bland annat de tre sällsynta vedsvamparna ostticka, gränsticka och rosenticka. Träden är rikligt klädda med tagellavar.

I den nordostliga, övre delen av reservatet är marken torrare och där växer det mera tall. En del gamla sälgar står inne i barrskogen och är viktiga för många arters överlevnad. Mot den västra gränsen i reservatet ligger en liten sjö.

Björknäs domänreservat är ett viktigt område för bevarande av gammal granskog med en rik biologisk mångfald av växter, lavar och svampar. Området är också en viktig livsmiljö för många olika djurarter.