• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Björknäset

Vägbeskrivning

Björknäset är ett naturreservat i Södermanlands Län som skapades den 12 juli 2017 och förvaltas av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Området är 81 hektar stort, varav 33 hektar utgörs av landyta och 47 hektar av vatten. Reservatet är beläget i kommunen Flen och består av gammal barrskog som ger en känsla av orördhet.

Det finns inte några markerade stigar i reservatet, vilket gör det mycket otillgängligt. Gran är den vanligaste trädarten i området och det finns gott om torrträd och döda träd som fallit. Detta gynnar flera ovanliga arter som är beroende av död ved för sin existens.

Fornborgen Kramnäs Skans ligger på en höjd mitt i reservatet och tros härstamma från folkvandringstiden för cirka 1500 år sedan. Från strandlinjen har man en fin utsikt över sjön Nedingen. Sjön och några skogsbeklädda öar ingår också i reservatet. Nedingen är en flikig sjö och en värdefull livsmiljö för många djur- och växtarter. På flera öar finns det till exempel ett rikt fågelliv.

Öarna i reservatet är populära att besöka med egen båt på sommaren och på vintern kan man åka långfärdsskridskor på sjön vid rätt förhållanden. Om man besöker området på hösten är det också en bra idé att ta med sig svampkorgen då det finns gott om svampar att plocka.

Björknäset är ett unikt naturreservat som är värt att besöka för den som söker en orörd och naturskön upplevelse.