• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Björkviksmossens domänreservat

Vägbeskrivning

Björkviksmossens domänreservat är ett naturreservat beläget i Nykvarn, Stockholms Län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Stockholms län och skapades den 7:e januari 1997. Reservatet täcker en yta av 14 hektar, som helt består av land. 10 av dessa hektar är täckta av naturskogsartad barrskog som omger den lilla tallmossen som utgör resterande del av reservatet. Björkviksmossens naturreservat är ett unikt och värdefullt område som är av stor betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden i Stockholms Län.