• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Björnbergtjärnen

Vägbeskrivning

Björnbergtjärnen är ett naturreservat beläget i Åsele kommun, Västerbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 16 oktober 2009. Med en storlek på 109 hektar är reservatet främst bestående av landyta, varav 89 hektar utgörs av skog.

Skogen i Björnbergsstjärnen har inte påverkats av skogsbruk och här finns både urskogsartad granskog på hög höjd och frodiga örtrika granskogar. Kring toppen av berget finns det mycket gamla granar, en del upp till 300 år gamla.

Naturreservatet har utvecklat naturvärden under lång tid vilket har gjort det möjligt att hitta flera rödlistade och intressanta arter inom området. I östsluttningen är skogen mera produktiv med grova träd. Här är granarna täckta med hänglavar och en del lavar är meterlånga.

Björnbergtjärnen är ett värdefullt naturreservat med sina unika naturvärden och opåverkade skogar. Området är en viktig plats för många intressanta arter och är väl värt ett besök för den som vill uppleva naturens skönhet och mångfald.