• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Björns skärgård

Vägbeskrivning

Björns skärgård är ett naturreservat beläget i Uppsala län, förvaltat av Upplandsstiftelsen. Reservatet är 2454 hektar stort, bestående av 216 hektar landyta, 2238 hektar vatten och 57 hektar skog. Det inrättades den 2 augusti 2018 av Tierps kommun.

Som namnet antyder är skärgården hem för en mängd olika fågelarter som trivs i det kustnära landskapet. Reservatet är också viktigt för fladdermöss, som hittar skydd i områdets grottor och klippor. En annan intressant sevärdhet i reservatet är fyren, som är en av få bevarade fyrar i området.

Björns skärgård är ett populärt utflyktsmål för naturälskare och rekommenderas för vandrings- och fisketurer. Reservatet har också en stor betydelse för miljön och bevarandet av det marina ekosystemet i området.