• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bjurkärr

Vägbeskrivning

Bjurkärr är ett vackert naturreservat beläget i Alvesta kommun i Kronobergs Län. Reservatet är 56 hektar stort och består av 42 hektar landyta, 13 hektar vatten och 30 hektar skog. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades redan år 1960.

Bjurkärr har till stora delar blivit nationalpark, men en del av området är fortfarande naturreservat. Den delen består till största delen av bokskog och har ingen utmärkt led. Trots det kan man besöka området genom att parkera i Nationalparken i gamla Bjurkärr.

Naturreservatet har fått sitt namn från ett torp som tidigare låg nära vägen i den södra delen. Idag finns bara husgrunden kvar. Den norra delen av reservatet kvarstår dock som naturreservat och består främst av bokdominerade lövskogar med inslag av gräsmarker på före detta mossodlingar, sumpskogar och strandkärr.

Bjurkärrs naturreservat övergick delvis år 2018 i Åsnens nationalpark, vilket gör att området ansluter till denna. I nationalparken finns parkering, rastplats, informationsskyltar, strövstigar – varav flera med mycket god tillgänglighet – samt toaletter med god tillgänglighet. Bjurkärr är ett fantastiskt område att besöka för den som vill uppleva naturen på nära håll.