• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bjursjöhöjden

Vägbeskrivning

Bjursjöhöjden är ett naturreservat beläget i kommunen Säffle i Värmlands län. Det skapades den 30 april 2004 och förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län. Reservatet täcker en yta på 152 hektar, varav 139 hektar är land och 13 hektar är vatten. Skogen, som utgör en stor del av området, är en naturskog med många arter i ett spännande sprickdalsområde. Här finns äldre barrskog med bitvis högt inslag av lövträd, vilket skapar en naturskogsartad skogsmiljö.

En del av området har under lång tid stått opåverkat av människan, vilket har bidragit till dess unika naturvärden. Bjursjöhöjden innehåller också ungskogar med spridda gamla aspar som lämnats vid avverkning. Gamla brandmärkta stubbar vittnar om en brand under 1860-talet, som har gynnat lövträden och andra brandberoende arter.

För att skydda den naturskogsartade miljön och dess flora och fauna, har reservatet bildats. Här finns sällsynta och hotade arter som behöver bevaras. Bjursjöhöjden ingår också i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Besökare till reservatet kan ta del av information om området och parkera på anvisade platser. Under 2005 genomfördes en kontrollerad naturvårdsbränning i en mindre del av reservatet för att gynna brandberoende arter. Bjursjöhöjden är en viktig plats för bevarande av en unik naturmiljö och dess arter.

Information
Parkering