• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Blåberget

Vägbeskrivning

Blåberget är ett 11 hektar stort naturreservat beläget i Leksand, Dalarnas Län. Reservatet skapades den 25:e juni 2009 och förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Området utgörs av skogsmark och är ett mindre granskogsområde med höga naturvärden. Här finns rikligt med död ved och området betraktas som en av de mest orörda skogarna i området. Området anses vara så nära en urskog som man kan komma i denna region. Naturreservatet är en viktig plats för bevarande av den biologiska mångfalden i området.