• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Blakliden

Vägbeskrivning

Blakliden omges av tre kullar och sträcker sig från toppen av Blaklidkullen i väster ner i dalgången mellan Bergvattenkullen och Bräntkullen i öster. På toppen av Blaklidkullen växer en gles granskog som pryds av låga bukettbjörkar.

Inom naturreservatet finns också en anordning för information. Blakliden förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och är ett populärt utflyktsmål för besökare som vill uppleva den vackra naturen och de urgammala granarna som finns här.

Information