• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Blängsmossen

Vägbeskrivning

Blängsmossen är ett naturreservat beläget i Västra Götalands län, som förvaltas av Länsstyrelsen i samma län. Reservatet skapades den 20 januari 1997 och sträcker sig över 447 hektar landyta. Området är uppdelat på tre kommuner, Falköping, Skara och Skövde.

Mossen är en av de största och mest utvecklade högmossarna i Skaraborg och är relativt opåverkad. Den har utvecklats från en försumpad skog och är botaniskt intressant med arter som snip, ängsnycklar och myggblomster. Här finns också ovanliga inslag som dvärgbjörk, en nordlig art.

Fågellivet i Blängsmossen är rikt och här häckar arter som grönbena och ljungpipare. På våren kan man höra orre spela på Blängen. För att uppleva detta fantastiska område finns det anordningar som fågeltorn, information och parkering till allmänhetens förfogande.