• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Blänkabacken

Vägbeskrivning

Blänkabacken är ett naturreservat beläget i Örebro kommun, Örebro län. Reservatet, som förvaltas av kommunen, skapades den 15 juli 2010 och har en storlek på 69 hektar. Hela området utgörs av landyta, varav 62 hektar är täckt av skog.

I Blänkabacken finns det gott om grova och gamla träd av olika slag. Skogen domineras av lövträd som björk och asp, men här finns också ädellövträd som ek, hassel, ask och lönn. Områdets biologiska mångfald är hög och här lever många olika arter av växter och djur.

Blänkabacken är ett populärt utflyktsmål för både lokalbefolkningen och turister. Här kan man vandra på de många stigarna, studera naturen och ta del av den friska luften. På kommunens webbplats och Naturkartan kan man hitta mer information om Blänkabacken och dess olika sevärdheter.