• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bläsebo

Vägbeskrivning

Bläsebo är ett naturreservat som ligger i Östergötlands Län i kommunen Ydre. Reservatet är 21 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Det skapades den 27 april 2012 och består av 20 hektar landyta, varav 16 hektar är skog.

Mitt i Bläsebo naturreservat ligger den lilla sjön Svartgölen, omgiven av kärrmarker och skog. Trots sin litenhet ger reservatet en känsla av orörd vildmark. Besökare kan även ta en promenad till de närliggande naturreservaten Stutagölens och Gallebo.

I den gamla skogen i Bläsebo finns arter som är knutna till gamla träd och kärrmarker. En tallbevuxen ås sträcker ut sig i området och nedanför dess sluttningar sipprar grundvatten fram och bildar källmiljöer. Många krävande och sällsynta arter av lavar, mossor och svampar finns i skogen, inklusive platt spretmossa, grön sköldmossa, kattfotslav, hållav och dofttaggsvamp.

I reservatet sträcker sig en våtmark genom hela området som öppnar upp sig i söder. Tranor och skogssnäppor har sin hemvist här och i kärren växer gräsull och slåtterblomma.

Tallskogarna i Bläsebo har brunnit vid flera tillfällen under tidigare århundraden, liksom många andra liknande skogsmiljöer i den här delen av landet. När människor kom till trakten nyttjades skogen som skogsbete för boskapen.

Besökare kan parkera på plats och det finns information om reservatet tillgängligt. Med lite tur kan man få se skogsfåglarnas konung, tjädern, under sitt besök i Bläsebo naturreservat.

Information
Parkering