• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Boglundsängen

Vägbeskrivning

Boglundsängen är ett naturskönt område i Örebro kommun som är utsett till naturreservat. Området sträcker sig över 67 hektar och är beläget längs Lillån. Naturreservatet består av 50 hektar landyta, 16 hektar vatten och 4 hektar skog. Boglundsängen är ett anlagt våtmarkslandskap som fungerar som en rening av det omgivande vattnet från bebyggelsen och odlingslandskapet.

Naturreservatet skapades den 15 juli 2010 och förvaltas av Örebro kommun. Området är populärt för rekreation och är en livsmiljö för många fågelarter. Boglundsängen är en viktig plats för fågelskådare och andra naturälskare som vill uppleva den rika biologiska mångfalden.

Örebro kommuns information om naturreservatet Boglundsängen finns tillgänglig på kommunens webbplats. Här kan man läsa om områdets historia, geologi, flora och fauna. Boglundsängen finns också på Naturkartan, en webbplats som visar Sveriges naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden.

Sammanfattningsvis är Boglundsängen en vacker och viktig plats för både natur och människor. Det är ett exempel på hur man kan använda naturen som resurs samtidigt som man skyddar den för framtida generationer att njuta av.