• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Böke myr

Vägbeskrivning

Böke myr är ett naturreservat beläget i kommunen Osby i Skåne län. Reservatet är 4 hektar stort och består av skog och landyta. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län och skapades som naturreservat den 14 januari 2017.

Det är ett litet och svårtillgängligt reservat utan stigar. Tjäder och trana kan ses i området, medan älg och vildsvin är vanliga. Böke myr är en del av en större myr som ligger i Blekinge län, kallad Albertas myr, som också är ett naturreservat.