• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bokhultet

Vägbeskrivning

Bokhultet är ett naturreservat beläget i Högsby kommun i Kalmar län. Det är ett 14 hektar stort naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Kalmar län. Reservatet skapades den 25 juni 1996 och består av 13 hektar landyta, varav 12 hektar utgörs av skog.

Naturreservatets huvudsakliga drag är dess orörda bokskog som sträcker sig över en stor del av området. Insektslivet i Bokhultet är mycket rikt och det finns flera sällsynta arter att upptäcka. Många sällsynta växter förekommer också i området.

För att underlätta besökarens upplevelse av naturreservatet finns det anordningar som information, parkering och rastplatser. Detta gör det möjligt för besökare att njuta av den vackra naturen och dess unika arter samtidigt som man kan lära sig mer om reservatet.

Sammanfattningsvis är Bokhultet ett viktigt naturreservat i Kalmar län som hyser en mängd sällsynta arter av både insekter och växter. Dess orörda bokskog är en imponerande syn och med anordningarna som finns på plats, kan man utforska området på ett säkert och bekvämt sätt.

Information
Parkering
Rastplats