• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bokö

Vägbeskrivning

Bokö naturreservat är ett vackert område beläget i den smalaste delen av Östergötlands skärgård. Naturreservatet sträcker sig över 414 hektar och förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Det skapades den 24:e augusti 1973 och omfattar öarna Bokö, Brånnholmen, Långholmen och ett femtontal mindre öar och skär.

Övärlden på Bokö är unik då den kombinerar både innerskärgårdens lummiga lövträdsgrönska och ytterskärgårdens kala klipphällar ut mot det öppna havet. Förr i tiden var Bokö det största fiskeläget i den här delen av skärgården, men idag finns endast ett fåtal bofasta kvar.

För att bevara det gamla kulturlandskapet är betande djur särskilt viktiga på Bokö. Större delen av ön betas av får och strandängarna sköts med slåtter för att bevara en rik kustpräglad flora. Här kan man hitta exempelvis blåsklöver, bunge, darrgräs och dvärgarun.

Bokö har även en vacker ekhagmark med odlingsrösen och hamlade lindar och askar. I hagmarken finns en rik flora med buskstjärnblomma, korskovall och orkidén Adam och Eva.

På Brånnholmens hällmarker står orörd skog med grova tallar. På stranden kan man se vackra vittringsmönster i berggrunden. De kala klipporna och skären ligger skyddslösa mot havets sol och vindar, men i jordfyllda skrevor lyser gul fetknopp, gräslök, styvmorsviol och fackelblomster.

Fågellivet är rikt i övärlden och här finns bland annat svärta, kolonier med tärnor och andra sjöfåglar. Vissa av öarna är fågelskyddsområden markerade med skyltar som anger när tillträdesförbud råder.

Besökare till Bokö naturreservat kan ta del av flera anordningar som en dass, information och rastplats. Sammanfattningsvis är Bokö naturreservat en vacker plats med en rik flora och fauna som är väl värd ett besök för den som är intresserad av natur och kulturhistoria.

Dass
Information
Rastplats