• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bölets ängar

Vägbeskrivning

Bölets ängar är ett naturreservat beläget i Karlsborgs kommun i Västra Götalands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades som ett officiellt naturreservat den 18 april 1983. Reservatet sträcker sig över en yta på 71 hektar, varav 70 hektar är landyta.

Foto av Naturreservatet Bölets ängar

Tidigare var marken en betesmark, men då den inte längre hävdes tog skogen över och området växte igen. Genom varsam röjning och gallring återställdes dock landskapet och nu underhålls det på samma varsamma sätt. Detta sker dels genom slåtter, dels av betande djur.

Inom naturreservatet finns flera anordningar tillgängliga för besökare, såsom dass, information, parkering och rastplats. Av de 71 hektar som utgör Bölets ängar består 55 hektar av skog. Genom att bevara landskapet på detta sätt är Bölets ängar nu en viktig plats för bevarande av biologisk mångfald och en plats där naturen kan frodas.

Dass
Information
Parkering
Rastplats