• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bolstan-Vad

Vägbeskrivning

Den största delen av reservatet utgörs av barrskog, men enstaka lövträd och sumpskogar kan även påträffas. Marken i området är kalkhaltig vilket bidrar till den rika ört- och svampfloran. Reservatet rymmer hela 82 skyddsvärda svamparter, vilket gör det till en drömdestination för svampälskare.

Förutom svampar kan man även finna spår av människors verksamhet i området. Gamla trädgårdsgårdar och tjärgropar vittnar om att det förr bott människor här som haft kreatur på bete i skogen. Tjärgropen är en historisk metod för att utvinna tjära som var i bruk från järnåldern fram till 1800-talet.

Reservatet är utrustat med informationstavlor och parkeringsmöjligheter för besökare. Förutom att plocka svampar kan man även studera och lära sig om de många arter som finns i området. Bland de sällsynta svamparterna som kan påträffas i reservatet finns bitter taggsvamp, koppartaggsvamp, blåfotad taggsvamp, spricktaggsvamp och skrovlig taggsvamp. Violgubbe är en annan sällsynt svamp som förekommer flitigt i området och som ofta bildar häxringar.

Bolstan-Vad är alltså en unik och spännande destination för alla som är intresserade av svampar och naturupplevelser.

Information
Parkering