• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bondabrobäcken

Vägbeskrivning

Bondabrobäcken är ett naturreservat som ligger i Nora kommun i Örebro län. Reservatet är 122 hektar stort och består av 105 hektar landyta och 17 hektar vatten. Av landytan utgör skogsmarken 79 hektar.

Naturreservatet skapades den 26 juni 2017 och förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län. Området utgörs av delar av Bondabrobäcken och Fagerbobäcken samt Sibbosjön med intilliggande skog.

Vattenmiljöerna i området är förhållandevis opåverkade av både reglering och flottledsrensning. Här finns många känsliga och krävande växter och djur, vilket är anledningen till att området skyddats som naturreservat.

Besökare kan uppleva en vacker och orörd natur med en stor biologisk mångfald. Bondabrobäcken är ett perfekt resmål för den som vill uppleva naturen och dess olika ekosystem på nära håll.