• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Boramossen

Vägbeskrivning

Boramossen är ett naturreservat beläget i Laxå kommun i Örebro län. Naturreservatet är 75 hektar stort och utgörs helt av landyta, varav 30 hektar är skog. Det är Länsstyrelsen i Örebro län som förvaltar Boramossen, som skapades den 1 mars 2010.

I Boramossen är det den döda veden som skapar skogens speciella karaktär och ger liv åt den tretåiga hackspetten. Områdets höga luftfuktighet gör att många sällsynta vedlevande lavar och mossor trivs här. För att informera besökare om områdets flora och fauna finns det information tillgänglig i reservatet.

Boramossen är en plats som bjuder på en unik naturupplevelse och är en viktig plats för bevarande av den biologiska mångfalden i Örebro län.

Information