• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Borgelemossarna

Vägbeskrivning

Naturreservatet skapades den 14 oktober 2004 och förvaltas av Västkuststiftelsen. Den totala ytan på naturreservatet är 596 hektar, varav 592 hektar utgörs av land och 4 hektar av vatten. Skogsmarken sträcker sig över 205 hektar och är av gammal barrskogskaraktär.

Borgelemossarna är ett viktigt område för fågellivet och har en hög biologisk mångfald. Den hydrologiskt opåverkade myrmarken och våtmarksarealen i kombination med den orörda skogen är en unik kombination som bidrar till att skapa en känsla av vildmark.

I naturreservatet finns anordningar för information om området, men i övrigt är det en plats för lugn och ro. Besökare kan uppleva den vackra naturen och det rika fågellivet, men det finns inga andra anläggningar eller aktiviteter.