• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Börs Flåg

Vägbeskrivning

Naturreservatet Börs Flåg är beläget i kommunen Stenungsund i Västra Götalands Län. Förvaltningen av reservatet ligger på Västkuststiftelsen. Reservatet skapades den 6 juni 1981 och sträcker sig över en yta på 121 hektar. Av dessa ytor består 37 hektar av landyta, 83 hektar av vatten och 35 hektar av skog.

Bergudden Börs Flåg, som ligger på den västra sidan av sjön Hällungen, utgörs av ett 150 meter högt berg med omgivande branter, barrskog och hävdad åkermark. Området är av högst betydande värden från ornitologisk synpunkt. Här finns en rik fågelfauna och landskapsbilden är mycket tilltalande med skog och vida utblickar över sjön Hällungen.

Naturreservatet Börs Flåg är ett viktigt område för bevarande av den biologiska mångfalden i regionen. Skyddet av området garanterar att dess naturliga tillstånd upprätthålls och att dess värdefulla miljö skyddas för framtida generationer att njuta av.