• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Brandbärsberget

Vägbeskrivning

Brandbärsberget är ett naturreservat beläget i kommunen Åsele i Västerbottens län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län och skapades den 20:e januari 2006. Det har en total yta på 103 hektar, varav 99 hektar är landyta och 3 hektar är vatten.

Den största delen av Brandbärsberget, 66 hektar, täcks av skog. Här finns gammal granskog med hängande lavar som skapar en tät skog i sänkan mellan bergen. En stig leder in till reservatet från vändplanen där vägen slutar.

Granskogen i området är en naturskog, vilket betyder att den har fått stå orörd länge och har en rik mångfald av strukturer som finns i en riktigt gammal skog. Det finns många gamla träd i olika åldrar, variation mellan öppna och ljusa delar och täta och mörkare delar, samt döda träd i många olika storlekar och åldrar, både liggande och stående.

I naturreservatet finns även anordningar för att ge information om området. Besökare kan lära sig mer om Brandbärsbergets historia och ekologi. Detta naturreservat är ett fantastiskt exempel på en naturskog och en plats som är väl värd ett besök.