• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Brändöskär

Vägbeskrivning

Brändöskär är ett av Norrbottens Läns mest populära naturreservat. Reservatet ligger i kommunen Luleå och förvaltas också av kommunen. Det skapades den 12:e juli 2005 och är 212 hektar stort. Av dessa är 61 hektar landyta, 151 hektar vatten och 17 hektar skog.

Brändöskär är en vacker och karg plats med en unik miljö. Vid reservatet finns uthyrningsstugor och det går också turbåtar till öarna. Här kan besökare uppleva en miljö som påminner om fjällen, med sina hedar och krypande vegetation. När öarna höjde sig ur havet efter den senaste istiden, svallades de av vågor och det mesta av finmaterialet spolades bort. Därför finns det idag gott om klappersten och hällmarker här.

Till reservatet hör även öarna Haraskär (Klubben), Hällgrundet och halvön Persögrundet. Dessa öar är mycket säregna och vackra. Besökare kan njuta av den karga och vindpinade miljön samtidigt som de uppskattar öarnas skönhet.

Brändöskär är ett naturreservat som är väl värt ett besök för dem som vill uppleva en unik och vacker miljö.