• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bränseln

Vägbeskrivning

I Norrbottens län, närmare bestämt i kommunen Luleå, ligger naturreservatet Bränseln. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 11:e juli 2016. Bränseln sträcker sig över en yta av 101 hektar, varav 83 hektar utgörs av skog.

Det som gör Bränseln unikt är dess kalkrika berggrund som utsöndrar kalk i marken. Denna geologiska egenskap ger upphov till en sällsynt och artrik kalkbarrskog som växer i området. Besökare uppmanas att beundra skönheten av tibasten, men att inte röra vid denna vackra, men giftiga växt.

Intressant nog finns det även historiska kulturlämningar i Bränseln. På Fällberget går det att beskåda gamla dagbrott där dolomit och marmor bröts förr i tiden. Dessa lämningar ger en inblick i områdets tidigare ekonomiska verksamhet och dess betydelse för regionen.

Bränseln är ett fantastiskt naturreservat som bjuder på en rik biologisk mångfald och historiska lämningar. Det är en plats som är väl värt att besöka för alla som uppskattar naturens skönhet och dess inverkan på människors liv och historia.