• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Brattforsheden

Vägbeskrivning

Brattforsheden är ett naturreservat beläget i Värmlands län i Sverige. Det skapades den 20 juli 1984 och sträcker sig över en yta av 9389 hektar. Reservatet omfattar 8137 hektar landyta samt 1252 hektar vatten.

Förvaltningen av Brattforsheden ligger under Länsstyrelsen i Värmlands län och det finns flera anordningar för besökare, inklusive dass, information, parkering, rastplatser, vindskydd och eldstäder.

Brattforsheden består av många olika naturtyper, inklusive slingrande vattendrag, gropar från istiden, branta åsar och raviner. Det finns fem olika naturreservat inom området, varav Brattfors brandfält, Geijersdalsmossen, Kittelfältet, Lungälvsravinerna, Svartåns naturreservat samt Krigsflygfält 16 Brattfors med spännande militärhistoria och speciell natur.

Besökare som kommer till Brattforsheden kan förvänta sig en upplevelse av naturens skönhet och mångfald, samt en möjlighet att utforska områdets rika historia.

Dass
Information
Parkering
Rastplats
Vindskydd
Eldstad