• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bredmossen

Vägbeskrivning

Bredmossen är ett naturreservat beläget på gränsen mellan kommunerna Munkedal och Uddevalla i Västra Götalands Län. Reservatet sträcker sig över en yta av 189 hektar och förvaltas av Västkuststiftelsen. Det skapades den 2 juli 1970 och består av en flikig och mångformig myr med en stor excentrisk mosse. Det innebär att mossens högsta punkt är förskjuten från mossens centrum till en mer perifer del av mossen.

På mossen kan man se stora lösbottenhöljor, några små gölar och flera mindre dråg som korsar mossen. Växtlivet på mossen är rikt och inkluderar kallgräs, dystarr, myrsälting, vitag, brunag och samtliga sileshårsarter. I kanten av myren finns randtallskog och den för myren typiska laggen, vilket är kärr som får sitt vatten både från omgivande fastmark och från nederbörd.

Fågellivet på Bredmossen är också rikt, och det är vanligt att ljungpipare häckar på mossen. Andra arter som kan hittas i området inkluderar ängspiplärka, orre och ormvråk. Sammanfattningsvis är Bredmossen ett viktigt naturreservat med en unik och mångfaldig miljö som lockar till sig en rad olika växt- och djurarter.