• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Brevens tallskogar

Vägbeskrivning

Brevens tallskogar är ett naturreservat som skapades den 14 december 2018 i kommunen Örebro i Örebro län. Det är ett stort skogsområde som består av 877 hektar landyta och 80 hektar vatten, vilket gör en total storlek på 958 hektar. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län.

Brevens tallskogar består av en mängd olika naturtyper, såsom myrar, sjöar och tjärnar. Det finns också stora områden med gammal, gles tallskog, vilket är en sällsynt syn i dagens skogslandskap. En av de mest imponerande platserna i reservatet är Stormossen, där länets största kända orrlek pågår.

Naturreservatet är uppdelat på två delar, en del i Örebro län och en del i Östergötlands län. Totalt består reservatet av 485 hektar skog, vilket gör det till en viktig plats för bevarande av skogsmiljöer och dess biologiska mångfald.

Brevens tallskogar är en fantastisk plats för naturälskare och de som vill uppleva vildmarken på nära håll. Här kan man få se många olika djur och växter som är unika för området. Det är en viktig plats för bevarande av den biologiska mångfalden och en viktig resurs för forskning och utbildning.