• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Broby äng

Vägbeskrivning

Broby äng är ett naturreservat som ligger i Hallsbergs kommun i Örebro Län. Det är ett kommunalt naturreservat som förvaltas av Hallsbergs kommun och skapades den 23:e december 1992. Naturreservatet är 7 hektar stort och består av en lundartad lövskog och en mindre äng.

Tidigare var hela området öppen jordbruksmark, men numera sköts den före detta åkern som äng genom årlig slåtter. Vid parkeringen finns just denna åker som är en viktig del av reservatet.

Broby äng, tillsammans med Nalavibergs ekäng och Oxaryggen, är tre naturreservat som ligger i anslutning till varandra. Genom reservaten leder en markerad stig genom ekhagar och lundar. De tre naturreservaten utgör en viktig del i ett drumlinområde av riksintresse.

För den som vill besöka Broby äng och lära sig mer om reservatet finns det information tillgänglig på Hallsbergs kommuns hemsida. Informationen om andra närliggande naturreservat som Nalaviberg och Oxaryggen finns också tillgängliga på nätet.