• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Brokullen

Vägbeskrivning

Brokullen är ett naturreservat som ligger i kommunerna Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo i Jönköpings Län. Reservatet är 53 hektar stort och består av en landyta på 53 hektar, varav 6 hektar utgörs av skog. Det skapades den 19 februari 2007 för att utöka skyddet av de stora myrområden som finns i nationalparken Store Mosse.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län och innehåller endast en anordning, nämligen information. Brokullen är en mosse som ligger i utkanten av Store Mosse och är därför av stor betydelse för bevarandet av det stora myrområdet. Genom att skydda området kan man säkerställa dess fortsatta existens och bevara dess unika flora och fauna.

Brokullen är en viktig del av den svenska naturarvet och är en av de många platser som skyddas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Genom att bevara naturreservat som detta kan vi säkerställa att våra framtida generationer också får möjlighet att uppleva och njuta av Sveriges vackra och unika natur.

Information