• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Brokvarn

Vägbeskrivning

Brokvarn är ett naturreservat beläget i kommunen Tidaholm i Västra Götalands län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, skapades den 2 december 1970 och består av en landyta på 6 hektar, varav 2 hektar är skog.

Det som utmärker Brokvarn är dess kullar som skapades under inlandsisens avsmältning. Då vattenmassorna drog med sig grus, slam och stenar skapades de markerade kullarna som idag ger landskapet dess vackra och vänliga utseende.

Naturreservatet betas och vegetationen är torrängsartad med växter som prästkrage, ängsvädd, blåklocka, gulmåra, gråfibbla, gullklöver, brudbröd och backsippa. Trots att området är präglat av människans brukande av jorden ingår några åkrar i reservatet.

Vid ån Tidans strand växer en bård av alar och i vattnet kan man hitta både näckrosor och gäddnate.

Brokvarn är en unik plats att besöka för den som är intresserad av natur och geologi.