• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bröstsockerkläppen

Vägbeskrivning

Bröstsockerkläppen är ett naturreservat beläget i Bodens kommun i Norrbottens län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och skapades den 11 juli 2016. Reservatet har en landyta på 108 hektar, varav 80 hektar är täckta av skog.

En intressant detalj om Bröstsockerkläppen är att området tidigare var täckt av vatten. För tusentals år sedan låg hela berget under havsytan, vilket har resulterat i att jord och annat material har spolats bort av vågorna. Detta har i sin tur lett till att klapperstensfält och hällmarker har bildats på lägre liggande delar av reservatet.

Trots dessa utmaningar frodas en högrest skog på örtrika marker i Bröstsockerkläppen. Reservatet är en viktig livsmiljö för många olika arter, och det finns gott om fina vandringsleder för besökare att upptäcka.