• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Brunnsekärret

Vägbeskrivning

Naturreservatet Brunnsekärret är ett av de vackraste och mest intressanta områdena i Sävsjö kommun i Jönköpings län. Det är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Reservatet skapades den 20 juli 1971 och har en yta på 5 hektar. Området består av 5 hektar landyta och 2 hektar skog.

En av de mest intressanta växterna i naturreservatet är Kung Karls spira, en ört som kan bli upp till 1 meter hög. Det är också Skandinaviens sydligaste växtplats för denna växt. Kung Karls spira är en lejongapsväxt som blommar i juli-augusti. Växten trivs i kärr och på fuktiga ängar och stränder, och det är därför ovanligt att hitta den i södra Sverige. Förutom i Brunnsekärret finns den på enstaka platser i Öster- och Västergötland.

Brunnsekärrets naturreservat består av översilningsmark, en sluttande mark där grundvattnet tränger fram till ytan. Den här typen av mark har ofta mycket frodig växtlighet, och marken i kärret har därför använts som slåtteräng. Detta har bevarat landskapet öppet och skapat goda förutsättningar för Kung Karls spira att leva kvar.

I början av 1960-talet dikades delar av området vilket bidrog till att björk bredde ut sig. Igenväxningen och de förändrade vattenförhållandena gjorde att Kung Karls spira minskade i antal. Men läget är nu förbättrat genom röjning, gallring och slåtter. Andra växter som finns i reservatet är korallrot, en mängd olika starrarter, kärrvial och myskgräs.

Det finns också anordningar i naturreservatet, som parkering och information. Brunnsekärret är verkligen en pärla i Sävsjö kommun, och en plats som är väl värd ett besök för den som är intresserad av natur och växtliv.

Information
Parkering