• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Brunnshyttebäcken

Vägbeskrivning

Syftet med naturreservatet är att skydda en lokal öringstam kallad brunnshytteöringen. Intilliggande sjöar är också en viktig del av öringens livsmiljö. Här finns också flodpärlmusslan som lever i nära samspel med öringen.

Vid Brunnshyttan, som ligger i närheten av reservatet, finns lämningar efter äldre tiders järnframställning.

För att skydda öringen och flodpärlmusslan är det viktigt att inte beträda området under perioden 15 september till 15 november.

Besökare kan få mer information om reservatet genom anordningarna på platsen.