• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Brunsbo äng

Vägbeskrivning

Brunsbo äng är ett naturreservat som ligger i Skara kommun, Västra Götalands Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och skapades den 30 oktober 1972. Reservatet har en total landyta på 105 hektar, varav 66 hektar utgörs av skog.

Förutom den vackra naturen och skogen finns det även historiska lämningar att beskåda på Brunsbo äng. På platsen fanns en gång medeltidsbyn Jernsysla Övre, och man kan fortfarande se lämningar av bygator, fägator och stensträngar som skiljer små tegar åt. Men människan har bott på platsen ända sedan yngre stenålder, och det finns även spår av människor från romersk järnålder, vikingatid och medeltid.

För besökare finns det flera anordningar på platsen, inklusive information, parkering och rastplats. Brunsbo äng är en fantastisk plats för de som vill uppleva naturen och samtidigt lära sig mer om historiska platser och människans påverkan på miljön genom tiderna.