• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Bursjöberget

Vägbeskrivning

Bursjöberget är ett naturreservat beläget i kommunen Ovanåker i Gävleborgs län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län och skapades den 15 januari 2007. Med en yta på 91 hektar består naturreservatet av 76 hektar landyta och 15 hektar vatten. Skogen täcker 67 hektar av reservatet.

Bursjöberget är ett 388 meter högt berg och den sydöstra delen av berget ingår i naturreservatet. Området är mer eller mindre påverkat av brand, men trots detta kan man vandra fritt i naturskogar med höga naturvärden. Här finns också vanliga barrskogar med stort lövinslag.

De högsta naturvärdena finns i det brantaste partiet av den mycket blockrika sluttningen. Här växer en gammal gles tallskog med flera riktigt gamla tallar på 250-300 år. För att besöka naturreservatet finns information på platsen för att guida besökare genom området.

Bursjöbergets naturreservat ligger 2 mil norr om Edsbyn och sträcker sig över en yta på 93 hektar. Med en storlek på 91 hektar är det ett viktigt område för bevarande av naturvärden och en viktig del av Gävleborgs län.

Information