• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Buterud

Vägbeskrivning

På reservatet finns 139 hektar landyta, vilket inkluderar 117 hektar skog. Dessutom finns det två hektar vatten. För att underlätta besök för allmänheten har man installerat viktiga anordningar som dass, information, parkering, vedförvaring/vedbod och vindskydd.

För den naturintresserade finns det mycket att upptäcka i Buterud. Från akvedukten i Håverud kan man vandra genom ramslöksdoftande lövskogar över tall- och ekbevuxna bergsryggar upp mot reservatet. En magnifik utsikt över Åklången och Dalslands Kanal möter besökaren vid ankomst.

I reservatet finns också en rad intressanta växt- och fågelarter. Buteruds reservat har kanske den rikaste förekomsten av idegran i Sveriges inland. Överallt ser man idegranar i de lövrika skogarna. Här finns också den sällsynta ärtvickern som bara förekommer på ett fåtal lokaler i Sverige.

Vid Glyckshults gård har de gamla ekhagarna och ängsmarkerna restaurerats. Här blommar rikligt med orkidéer som Sankt Pers nycklar och tvåblad. Den fågelintresserade kanske har mest utbyte av området en tidig vårmorgon då de flesta av Sveriges hackspettsarter kan höras. Spillkråka och mindre hackspett är vanliga medan gråspetten hörs då och då. Den vitryggige hackspetten har tidigare häckat här och har setts tillfälligt även under senare år.

Reservatet är långsträckt och terrängen kuperad och nås bäst med stig från Håverud eller via kanot i Dalslands Kanal. I själva verket utgörs området av två reservat där den sydligaste delen kallas Ramslökedalens naturreservat.

Buterud - ett naturreservat som bjuder på en fantastisk naturupplevelse.

Dass
Information
Parkering
Vedförvaring/vedbod
Vindskydd