• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Buttorps forsar

Vägbeskrivning

Buttorps forsar är ett naturreservat beläget i Svenljunga kommun i Västra Götalands län. Detta relativt nyskapade reservat, etablerat den 21 juli 2022, sträcker sig över en yta på 18 hektar. Av denna yta utgörs 13 hektar av land och 4 hektar av vatten. Skogsområdet inom reservatet upptar 10 hektar, vilket bidrar till dess biologiska mångfald och ekologiska betydelse. Förvaltningen av Buttorps forsar naturreservat ligger under Svenljunga kommun.

Naturreservatet är känt för sina natursköna forsar, vilka utgör en viktig del av dess landskap och ekosystem. Vattenområdet i reservatet erbjuder en unik miljö för flera vattenlevande organismer och bidrar till områdets naturliga skönhet och biologiska mångfald.

Skogsområdet i Buttorps forsar är en viktig del av reservatet. Det erbjuder en livsmiljö för många arter av växter och djur, och spelar en central roll i att upprätthålla det lokala ekosystemet. Skogen ger även möjligheter för rekreation och naturupplevelser för besökare.

Buttorps forsar naturreservat erbjuder besökare en chans att uppleva och utforska en del av Västra Götalands läns unika natur. Dess kombination av skog, land och forsar gör det till en attraktiv destination för naturälskare och de som är intresserade av att uppleva den naturliga skönheten i regionen.