• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Byvärma

Vägbeskrivning

Byvärma är ett naturreservat beläget i Ljungby kommun i Kronobergs län. Reservatet är 40 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Det skapades den 3 juni 1994 och består av 30 hektar landyta, 9 hektar vatten och 24 hektar skog.

Reservatet grundades för att skydda ovanliga och hotade insektsarter. Det är beläget där Helgeån mynnar ut i sjön Möckeln. Gården Byvärma, som är ett gammalt säteri med anor från mitten av 1300-talet, ligger i reservatet. Namnet "värma" kommer från att isen aldrig la sig ordentligt vid Helgeåns utflöde.

Information är tillgänglig för besökare i reservatet.