• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Dagstorps mosse

Vägbeskrivning

Dagstorps mosse är ett naturreservat som ligger mitt i åkerlandskapet i Kävlinge kommun i Skåne län. Naturreservatet skapades den 29:e januari 1993 och förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län. Det täcker en landyta på 6 hektar.

Dagstorps mosse utgör en fristad för flera sällsynta och hotade växtarter. På våren blommar orkidéer, majvivor och kabbelekor i mängder och mossen skiftar i gult och rosa. Betande djur håller markerna öppna och buskfria, vilket gynnar den rika floran.

I naturreservatet finns även anordningar för besökare, såsom information och parkering. Besökare kan njuta av den vackra naturen och uppleva den biologiska mångfalden som finns i Dagstorps mosse.

Information
Parkering